صنعت کار » اکبر نعمتی

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران خبر داد:
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از راه اندازی دهکده ی کارآفرینی در منطقه ۹ با هدف توسعه اشتغال پایدار و نیز دسترسی آسان شهروندان به کلیه امکانات و زیرساخت های شهرداری تهران در حوزه کسب و کار و کارآفرینی، خبر داد . ادامه
به همت سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران شکل می گیرد؛
سرپرست سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران از راه اندازی باشگاه نوآوران شهر به منظور شناسایی، تجمیع و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها ، نخبگان، افراد دارای ایده، صاحبنظران و کارآفرینان خبر داد . ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات