صنعت کار » اکتشافات معادن

معاون وزیر صنعت:
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: تاکنون اکتشاف در نیمی از ۶۰۰ هزار کیلومتر از مساحت قابل اکتشاف کشور انجام شده و اجرای برنامه جدید در این زمینه می‌تواند موجب دو برابر شدن ذخایر شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات