صنعت کار » اکتشافات معدن

مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صمت در همایش کرومیت:
مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر کل پروانه های اکتشاف یا بهره‌برداری صادره در سطح کشورمان فقط 7 درصد از مساحت کشور را پوشش داده است و باید 93 درصد باقیمانده را نیز برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی خود در آینده ای نه چندان دور، تحت پوشش عملیات قرار دهیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات