صنعت کار » اکتشافات معدنی در کردستان

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت خبرداد:
صبح امروز (سه شنبه) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان و جمعی از معاونان و مدیران ایشان مهمان استان کردستان بودند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات