صنعت کار » اکتشافات موفق

شهریار متوکل مدیر امور اکتشاف و مهندسی شرکت ملی صنایع مس ایران در میزگردی با عنوان «چالش‌های فرآروی اکتشافات کانسارهای جدید مس و عناصر همراه در سومین همایش فلزات غیرآهنی درباره ذخایر کشف شده در یک دهه اخیر در جهان عنوان کرد: در جهان اکتشافات قابل‌توجهی از سال 2008 تا 2017 میلادی اتفاق افتاده که حدود 846 ذخیره شناسایی شده و پیش‌بینی می‌شود حدود 213 ذخیره در مراحل اکتشاف باشد که هنوز گزارش نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات