صنعت کار » اکتشافات نفت و گاز جهانی

"ریستاد انرژی" اعلام کرد:
طبق تحلیل انجام گرفته از سوی شرکت "ریستاد انرژی"، منابع کشف شده از نفت و گاز طبیعی مرسوم در سطح جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ از مرز ۴.۵ میلیارد بشکه نفت فراتر رفت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات