صنعت کار » اکتشافات هوایی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای برنامه های اکتشافی خود و افزایش پروازهای ژئوفیزیک هوایی برای تولید اطلاعات پایه و اکتشاف عمقی مواد معدنی اقدام به استانداردسازی آشیانه بالگردهای تحقیقاتی خود نموده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات