صنعت کار » اکتشاف بخش خصوصی

رییس هیات عامل ایمیدرو دو خبر جدید از حوزه فعالیت های اکتشافی ایمیدرو داد. به گفته غریب پور اقدامات اکتشافی منجر به صدور 40 پروانه اکتشاف شده است. وی در عین حال خبر داد که برنامه "به روز آوری دانش و تجهیزات" مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی اکتشاف به اجرا در می آید ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات