صنعت کار » اکتشاف ذخایر جدید

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خبر داد:
معاون اکتشاف این سازمان از به بار نشستن اکتشافات در معدن طلای زایلیک در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با تلاش کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ادامه کار توسط بخش خصوصی در اکتشاف طلا این هدف محقق شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات