صنعت کار » اکتشاف معدن

مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: براساس مصوبات شورای تامین استان خراسان شمالی، هفته گذشته پروانه اکتشاف معدن آلبلاغ به نام ایمیدرو صادر شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات