صنعت کار » اکتشاف مواد معدنی

در نشست مشترک بررسی فعالیت‌های زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان فارس :
در نشست مشترک بررسی فعالیت‌های زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان فارس به ریاست «علیرضا شهیدی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی کشور بر این نکته تأکید شد که درسال جهش تولید اکتشاف مواد معدنی در استان فارس رونق می گیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات