صنعت کار » اکتشاف نفت

در جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن،
طرح توسعه مخازن آسماری و بنگستان میدان شادگان که قرار است قرارداد آن بر اساس مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منعقد شود، در جلسه اخیر کمیته مشاورین مدیریت مخازن بررسی شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات