صنعت کار » اکتشاف و بهره‌برداری معادن

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، صدور مجوز جدید اکتشاف و بهره‌برداری معادن طبقه یک و دو در پنج استان گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز به علت حساسیت‌های محیط زیستی این استان ها، میزان تخریب محیط زیست و آلودگی ناشی از این فعالیت‌ها متوقف شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات