صنعت کار » اکتشاف و تولید

پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت امسال چهار قرارداد کلان پژوهشی را در حوزه ازدیاد برداشت دنبال می‎کند؛ قرارداد مطالعات جامع تحقیقات آزمایشگاهی روش­‌های پایه آبی و گازی در مخازن آسماری و بنگستان میدان دانان و دو پروژه میدان‌محور بی‌بی‌حکیمه و اهواز. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات