صنعت کار » اکسپو

اکسپو یک تبلیغ زنده برای دیپلماسی و توسعه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می باشد. اگر در یک شبیه سازی سیاسی، بازار مصرف و توزیع در اقتصاد و تجارت را در نقش مردم برای یک جامعه سیاسی بدانیم و به نقش افکار عمومی در مسیردهی دیپلماسی دولت ها و ارتباط آن با اقتصاد توجه کنیم، خواهیم دید که یک چنین رویدادهایی را میتوان ابزاری برای دیپلماسی موفق و حضور در تجارت بین الملل دانست. ادامه
قائم مقام وزیر صمت با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی تمامی دستگاه های دولتی و تشکل های خصوصی در برگزاری اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی گفت: مانور آزمایشی برگزاری اکسپو اردیبهشت ۹۹ اجرا خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات