صنعت کار » اکسپو دبی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آیین بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو دبی، راه برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی را حضور حداکثری بخش خصوصی دانست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات