صنعت کار » اکسپو 2020 دبی

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تاکید کرد:
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ایران از آمادگی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران جهت استفاده از پتانسیل استان های مختلف در معرفی فرهنگ و اقتصاد کشور در اکسپو 2020 دبی خبرداد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات