صنعت کار » اکو

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که کشورهای عضو مجمع اقتصادی اکو باید مقدمات لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی منطقه‌ای را فراهم کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات