صنعت کار » اکوسیستم كسب و كار

مشاور رییس جمهور :
اگر در بخشی از اقتصاد تخلفی صورت می‌گیرد نباید آن را به کل سیستم تعمیم داد و صرفا با آن تخلف برخورد شود بر همین اساس صدا و سیما نمی‌تواند مدعی حمایت از سرمایه‌گذاری باشد چرا که جز القاء نااميدي و بزرگ نشان دادن مشکلات موضوع دیگری را به مردم منتقل نمی‌کند در حاليكه ضروري است تبلیغات و رسانه‌ها باید جهت‌گیری مناسبی داشته باشند و همه جوانب قوانین را در نظر بگیرند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات