صنعت کار » ” تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها”

وجیه اله جعفری معاونت وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در یادداشتی نوشت: ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات