صنعت کار » جزیره قشم

در پاسخ به «صنعت کار» مطرح شد:
علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و پتروشیمی در جزیره قشم وجود دارد. ادامه
وزیر ورزش و جوانان در دیدار مدیرعامل منطقه آزاد قشم با وی مطرح کرد؛
وزیر ورزش و جوانان در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده هدفمند از امکانات موجود و ظرفیت های طبیعی جزیره قشم در جهت برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین المللی تاکید کرد. ادامه
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: منطقه ویژه اقتصادی قشم باید با برنامه ریزی جامع و تدوین نقشه راه، با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و تجارب منطقه آزاد قشم، زمینه توسعه پایدار و متوازن، این بخش عظیم جزیره قشم را فراهم بیاورد. ادامه
نخستین عملیات تعمیرات خط لوله در سال ۹۹ با تعمیر خط سوزا در جزیره قشم طی ۷۲ ساعت با رعایت مسائل ایمنی، بهداشتی و استانداردهای فنی و تلاش کارکنان منطقه ۶ عملیات انتقال گاز پایان یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات