صنعت کار » شاخص کل

شاخص کل بازار بورس امروز (یکشنبه، ۱۱ مهرماه) با سه هزار و ۲۱۳ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۷۶ هزار واحدی قرار گرفت و در مقابل شاخص کل (هم‌وزن) با دو ‌هزار و ۲۴۸ واحد کاهش به معاملات امروز خود پایان داد. ادامه
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه، ۱۰ شهریورماه) ۲۴ هزار و ۵۳۵ واحد افزایش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی به مدار رشد بازگشت. ادامه
شاخص کل در بازار بورس امروز (سه‌شنبه، ۹ شهریورماه) ۲۷ هزار و ۸۱۰ واحد کاهش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحدی به افت خود ادامه داد. ادامه
شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه، ۱۱ مرداد ماه) دو هزار و ۳۴۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید. ادامه
شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه، ۴ مرداد ماه) ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ٣۲۳ هزار واحد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات