صنعت کار » شرکت نفت ستاره خلیج فارس

رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی امروز میزبان عرضه برش هیدروکربن‌های ۵ کربنه و بالاتر پتروشیمی تبریز، بوتان پالایش نفت کرمانشاه، حلال ۴۰۲ و نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس است. ادامه
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از اهدای 10 تخت ICU و ۱۰ دستگاه مانیتور علائم حیاتی بیمار، 16 دستگاه ساکشن جراحی و دو دستگاه بلادگاز به شبکه‌ی درمان هرمزگان خبر داد. ادامه
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از بارگذاری اولین کاتالیست راکتور واحد بنزین سازی فاز سوم بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات