صنعت کار » فولاد سبز

بین ایمیدرو و شرکت های بزرگ زنجیره فولاد اجرایی می شود؛
ایمیدرو پروژه "امکان سنجی تولید فولاد" سبز در کشور را با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این مهم با همکاری ایمیدرو و شرکت های بزرگ زنجیره فولاد، اجرایی می شود. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
Vale و China Baowu برای کربن زدایی فولادسازی با یکدیگر همکاری می کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات