صنعت کار » ۱۶ طرح صنعتی

همزمان با دهه فجر؛
رییس سازمان صمت استان مرکزی گفت: ۱۶ طرح صنعتی در دهه فجر در استان افتتاح می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات