صنعت کار » ۲۵ درصد تجارت

چین و روسیه با هدف دوری از دلار حجم تجارت دوجانبه با ارزهای داخلی را تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. آنها دلار را نه فقط یک ابزار مالی بلکه اهرمی برای تاثیرگذاری می‌دانند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات