صنعت کار » ۴۵ نقشه زمین‌شناسی

مدیر اداره‌کل استان سمنان گفت: ۴۵ فقره نقشه از ۵۹ نقشه در مقیاس یکصدهزارم مورد نیاز استان سمنان تهیه شده و ۶ نقشه در دست تهیه است.یاسر وکیل‌زاده افزود: برخی از نقشه‌ها از مجموع ۵۹ نقشه در مقیاس یکصدهزارم مورد نیاز استان سمنان مربوط به مناطق کویری است که به علت صعب‌العبور بودن، ظرفیت معدنی پایین ناحیه و پراکندگی کانون‌های جمعیتی تهیه نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات