صنعت کار » ۵پروژه تولیدی- صنعتی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از افتتاح و عملیات اجرایی ۸۷ پروژه تولیدی، سرمایه گذاری، فرهنگی،گردشگری و عمران روستایی با میزان اعتبار ۶۷۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و سازمان با میزان اشتغالزایی برای ۲۷۸۳ نفر به مناسبت هفته دولت در این منطقه خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك