صنعت کار » 10 درصد صرفه‌جویی برقی

با انتشار اطلاعیه شرکت توزیع برق تهران بزرگ ؛
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده احتمالی امروز ۱۴ مردادماه ۹۷ جدول جدیدی منتشر کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك