صنعت کار » 30 هزار مگاوات نیروگاه بادی

معاون وزیر صنعت خبر داد:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش آمار حوادث به وقوع پیوسته در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰ از ابتدای امسال تا پایان خبرداد ماه خبر داد. ادامه
وزیر نیرو در آیین افتتاح نیروگاه 62 مگاواتی سیاهپوش استان قزوین عنوان کرد:
وزیر نیرو گفت: ایران ظرفیت ایجاد 30 هزار مگاوات نیروگاه بادی دارد که این رقم معادل برق معادل 50 درصد نیاز کشور است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك