صنعت کار » 30 هزار مگاوات نیروگاه بادی

معاون وزیر صنعت خبر داد:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش آمار حوادث به وقوع پیوسته در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰ از ابتدای امسال تا پایان خبرداد ماه خبر داد. ادامه
وزیر نیرو در آیین افتتاح نیروگاه 62 مگاواتی سیاهپوش استان قزوین عنوان کرد:
وزیر نیرو گفت: ایران ظرفیت ایجاد 30 هزار مگاوات نیروگاه بادی دارد که این رقم معادل برق معادل 50 درصد نیاز کشور است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات