صنعت کار » ATR جدید ایران ایر

طی شب گذشته تا امروز صبح؛
جدیدترین هواپیماهای برجامی ایران که از شب گذشته سفر خود را از اروپا آغاز کرده بودند دقایقی پیش در تهران به زمین نشستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات