صنعت کار » BHP

«صنعت کار» گزارش می دهد:
BHPبرای استخراج زغال سنگ از انرژی سبز استفاده می کند. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
بسیاری از کشورها برای کمک به کنترل شیوع همه گیری ویروس کرونا، دستورات توقف کامل یا جزئی را اجرا کرده اند که این تصمیم منجر به توقف فعالیت در معادن در سراسر جهان شده است. در آغاز ماه آوریل، عملیات بیش از 1600 معدن در سراسر جهان به حالت تعلیق در آمد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك