صنعت کار » co2

«صنعت کار» گزارش می دهد:
محققان Ruhr-Universität Bochum و دانشگاه Duisburg-Essen یک کاتالیزور جدید برای تبدیل دی اکسید کربن (CO2) به مواد شیمیایی یا سوخت تولید کرده اند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك