صنعت کار » ISQI

با حضور ISQI؛
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به‌عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه رویداد فناورانه خودروهای آینده حضور یافت و با امضای تفاهم‌نامه ۶ جانبه “توسعه زیر ساخت آزمون خودرویی و قطعات”یکی از نقش آفرینان کلیدی این رویداد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك