صنعت کار » TEU

با افزایش 12درصدی کانتینرهای صادراتی؛
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تخليه و بارگيري حجمی بالغ بر 567 هزار TEU كانتينر طي سه ماهه اخير در بندر شهيد رجايي خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك